การดูฮวงจุ้ยให้กับโลโก้ ความเชื่อของศิลปะผสานกับดวงชะตา

การดูฮวงจุ้ยให้กับโลโก้ ความเชื่อของศิลปะผสานกับดวงชะตา

การออกแบบโลโก้นั้นทราบกันดีว่าเป็นศิลปะที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
โดยหลักแล้วเรามักจะดูกันที่ความเรียบง่ายสวยงาม
แต่อันที่จริงแล้วมันก็มีความเชื่อที่เกี่ยวกับฮวงจุ้ย
นำเอามาผสานเข้ากับการออกแบบโลโก้ด้วยเหมือนกัน

ฮวงจุ้ยนั้นเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของชาวจีน นี่คือสิ่งที่คนไทยเราน่าจะคุ้นเคยกันดี
เพราะมันถูกฝังรากลึกมาในสังคมวัฒนธรรมบ้านเราพอสมควร
ฮวงจุ้ยหมายถึงการทำตัวให้สอดคล้องไปกับสภาพแวดล้อมรอบตัว
โดยอาศัยพลังไหลเวียนของพลังงานต่างๆ บนโลกใบนี้
ซึ่งมันจะส่งผลอย่างมากในเชิงจิตวิทยา

ประวัติศาสตร์ของฮวงจุ้ยนั้นมีมาอย่างยาวนานมาก ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจ
เพราะว่าประเทศจีนนั้นมักจะมีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ยุคโบราณมากมาย
อยู่แล้ว สำหรับฮวงจุ้ยนั้นต้องย้อนกันไปช่วงสมัยราชวงษ์ถัง
ว่ากันว่าการเลือกสุสานให้ฮ่องเต้นั้นจะต้องนำเอาหลักฮวงจุ้ยมาพิจารณาร่วมด้วย

ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงถึงกัน
มันเป็นศาสตร์ที่ชาวจีนให้ความสนใจ และก็เชื่อกันอย่างจริงจัง
มันสืบทอดมาจนถึงยุคสมัยปัจจุบัน
ไม่ได้กลายเป็นเรื่องโบร่ำโบราณที่ไกลตัวแต่อย่างใดเลย

สำหรับการออกแบบโลโก้โดยใช้ฮวงจุ้ยมาร่วมพิจารณานั้น
นอกเหนือจากความสวยงามและโดดเด่น ก็ควรจะทำให้มันถูกหลักฮวงจุ้ย
เพื่อให้ส่งเสริมกิจการให้ดียิ่งขึ้น เช่น โลโก้นั้นควรที่จะตั้งตรง
เพราะว่ามันสื่อถึงความมั่นคงและแข็งแรง,
โลโก้ไม่ควรนำเอาสีขาวมาใช้เป็นสีหลัก
นั่นเพราะว่าสีขาวในทางฮวงจุ้ยหมายถึงความว่างเปล่า ไม่มีอะไรเลยนั่นเอง
ซึ่งบางครั้งการออกแบบนั้นก็มีการใช้หลักต่างๆ มาแก้ฮวงจุ้ยได้ด้วยเช่นกัน
ซึ่งถ้าหากจะให้ลงลึกในรายละเอียดก็คงจะไม่ไหว

เรื่องของธาตุทั้ง 5 ในทางฮวงจุ้ยคือ ดิน, น้ำ, ไฟ, ไม้ และทอง
ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่มีสัญลักษณ์และสีที่ใช้สื่อถึงแต่ละธาตุในตัวของมันเองอยู่แล้
ว มันถูกระบุเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนในตำราฮวงจุ้ย
นั่นทำให้ใครก็ตามที่ต้องการนำเอาหลักฮวงจุ้ยมาออกแบบโลโก้
จะต้องศึกษาในเรื่องนี้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้

นี่แหละคือเรื่องของความเชื่อ แม้ว่ามันอาจจะไม่ได้รับการพิสูจน์ใดๆ
ในทางวิทยาศาสตร์
แต่อย่างน้อยสำหรับบางคนการทำอะไรให้ถูกหลักฮวงจุ้ยเข้าไว้ก็ส่งผลดีในเชิงเส
ริมสร้างความมั่นใจ
ดังนั้นการออกแบบโลโก้โดยใช้หลักฮวงจุ้ยจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญได้โดย
ที่ไม่ได้มีอะไรเสียหาย
และจะให้ดีก็ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง
ทุกอย่างจะได้ออกมาถูกหลักจริงๆ นั่นเอง

Author: