วิธีปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต – เมื่อออกจากบ้าน และก่อนนอน

วิธีปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต – เมื่อออกจากบ้าน และก่อนนอน

 1. ห้ามด่าว่าแดด ลม ฝน ฟ้าดิน ห้ามด่าสุนัข (คำหยาบ) ห้ามพูดจาโลเล
  พูดจาเพ้อเจ้อเพราะจะเสียสง่าราศีไม่มีคนยำเกรง
 2. หากต้องไปติดต่อค้าขาย ทำธุรกิจ ต้องดูแลสุขภาพช่องปากให้ดี เลือกวันที่ดาว 2
  ทับลัคน์ หรือดาว 4, 5, 6 เพราะจะประสบความสำเร็จได้ง่าย (อาจดูพื้นดวงเดิม ประกอบด้วย) ที่สำคัญต้องรักษาคำพูด มีสัจจะ และตรงต่อเวลา
 3. เมื่อพบซากศพไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ ห้ามทัก เมื่อกลับมาบ้าน ให้ล้างหน้าแก้อัปมงคล
  ความเชื่อโบราณ เมื่อกลับจากรดน้ำศพหรือปลงศพ
  เมื่อถึงบ้านให้เอาน้ำล้างหน้าหรืออาบน้ำ
  เมื่อพบซากสัตว์ หรือสิ่งที่น่าเวทนา เรื่องหวาดเสียวใจ เรื่องที่ทำให้ตกใจ
  ให้ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ (หรือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) พุทโธ ธัมโม สังโฆ
 4. หากพบพระสงฆ์ทรงศีลแล้วต้องไหว้ หากไม่ไหว้จะทำให้เสื่อมลาภยศ
 5. สำหรับผู้ชาย ห้ามสตรีข้าม แม้แต่เท้าก็ห้ามเดินข้าม ห้ามเอื้อมมือข้าม ส่งของข้าม
  รวมถึงคนที่อาวุโสน้อยกว่า
 6. ห้ามลอดใต้สะพาน คอสะพาน ใต้ร้านฟักร้านแฟง ลอดไม้ค้ำอื่นๆ
  รวมไปถึงลอดรั้วคอกสัตว์ และห้ามเดินข้ามอาวุธต่าง ๆ จะทำให้มีภัย
 7. ห้ามทำร้ายสัตว์เดินทาง และช่วยสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยาก
  หรืออยู่ในสถานการณ์ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
 8. จะทำสิ่งใดถ้าต้องเวียนให้เวียนขวา

เหมือนตอนเวียนเทียนรอบพระอุโบสถทักษิณาวรรต ก่อนนอน

 1. สวดมนต์ ไหว้พระ ไหว้คุณพ่อแม่ ครูอาจารย์ วางใจเป็นกลาง
  พิจารณาสิ่งที่ได้กระทำไปทั้งวัน แยกแยะดีเลวให้ได้ แล้วปล่อยวางให้ได้ก่อนเข้านอน
 2. ห้ามร่วมเสพสังวาส วันที่มีจันทรคราส-สุริยคราส วันตรุษ วันสารท วันพระ วันเกิด
  สตรีกำลังมีระดู ห้ามนอนข้างซ้ายมือภรรยา (ความเชื่อโบราณให้หญิงนอนทางซ้ายชายนอนทางขวา)
 3. ผู้ที่มีราหูเสียในชะตา ให้โทษในพื้นดวงเดิม ห้ามเที่ยวกลางคืน ห้ามมัวเมาลุ่มหลง
  มีสติ รอบคอบ ไม่ประมาท

คำแนะนำเพิ่มเติม

 1. ดูแลทำความสะอาดบ้านเรือน ให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
  ไม่ให้มีหยากไย่ตามส่วนต่างๆ ของบ้าน
 2. หมั่นทำบุญ ทำความดี ถือศีล ถ้าถือครบ 5 ข้อจะดีมาก
  หรือให้ตั้งสัจจะไว้ว่าจะถือข้อใดบ้าง ถือกี่วัน สวดมนต์ไหว้พระทุกวัน หรือทุกๆ วันพระและวันเกิด

Author: