อยากดูดวงเป็นต้องอ่าน! แนวทางการศึกษาโหราศาสตร์

อยากดูดวงเป็นต้องอ่าน! แนวทางการศึกษาโหราศาสตร์

วิชาโหราศาสตร์ เป็นความรู้สายหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน
เพราะเมื่อพูดถึงเรื่องของอนาคต ย่อมมีแต่คนอยากรู้
เพื่อความสบายใจและหาทางออกให้กับชีวิต และในปัจจุบัน
มีผู้ที่ให้ความสนใจวิชาพยากรณ์ชีวิตมากขึ้น แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร

วันนี้เรามีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญผู้คร่ำหวอดในวงการนี้อย่างคุณปราณเวท มาให้คุณได้อ่านกัน

 1. เข้าใจความต่างระหว่าง “หมอดู” กับ “โหร”
  หมอดู หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถพยากรณ์ชะตาชีวิต โดยใช้วิชา เลข 7 ตัว
  (กี่ฐานก็ตามแต่), ลายมือ ,กราฟ ,ไพ่ยิปซี, ไพ่ป๊อก เป็นต้น
  โหร หมายถึง ผู้ที่ใช้วิชา โหราศาสตร์ ในการพยากรณ์ชีวิต
  โดยพิจารณาจากการโคจรของดวงดาวเป็นหลัก ซึ่งมีอยู่หลายระบบ ได้แก่
  โหราศาสตร์ไทย, โหราศาสตร์ยูเรเนียน, โหราศาสตร์ภารตะ เป็นต้น
 2. เลือกศาสตร์ที่สนใจมาอ่านหลายๆ แนว
  ไม่จำกัดว่า จะเป็นวิชาใด โดยพยายามทำความเข้าใจให้ดีก่อน จึงอ่านเล่มอื่นๆ ต่อ
  โดยแต่ละเล่มให้เริ่มอ่านในวันพฤหัสบดี เพราะถือว่าเป็นวันครู และก่อนที่จะเริ่มเรียน
  ให้ไหว้พระ ตั้งจิตให้สงบ อธิษฐานจิตเพื่อขอเรียน เป็นการแสดงความเคารพ
  นับถือตำราเปรียบเสมือนครู
 3. ศึกษาจากตำราโดยผู้เชี่ยวชาญ
  ตำราที่คุณปราณเวทชอบอ่านและแนะนำ คือ ตำราจากอาจารย์ เช่น อ. เทพย์
  สาริกบุตร, อ. พลูหลวง ,อ.จำรัส ศิริ ,อ. อรุณ ลำเพ็ญ ,อ. ประทีป อัครา, อ. เชียร
  บางบอน , อ.เชย บัวก้านทอง ,อ.บุญช่วย ชุ่มเชิงรักษ์, อ. ส.ไชยนันทน์ , อ.
  พ.อ.(พิเศษ) เอื้อน มนเทียรทอง ,อ.สุชาติ ศุภประเสริฐ เป็นต้น
 4. สอบถามข้อสงสัยจากผู้เชี่ยวชาญ
  หากสงสัยในส่วนของเนื้อหา ให้ลองสอบถามจากอาจารย์ผู้มีความรู้ในสายนั้นๆ
 5. อย่าใจร้อนการเรียนโหราศาสตร์ หรือวิชาพยากรณ์ชีวิต จะต้องเรียนรู้อย่างใจเย็น
  ค่อยเป็นค่อยไป ค่อยๆ เก็บเกี่ยวความรู้ทีละเล็กทีละน้อย
 6. ฝึกฝนอยู่เสมอ
  นอกจากการศึกษาตำราแล้ว ต้องพยายามฝึกฝนการพยากรณ์ดวงชะตา
  จับหลักในการพยากรณ์ให้ได้ เพื่อจะเป็นนักพยากรณ์ที่ดี
 7. หาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมหากยังไม่มั่นใจในการพยากรณ์ของตัวคุณเอง ลองหาอาจารย์ที่คุณศรัทธา
  หรือเรียนตามสมาคมโหรต่างๆ ที่มีการเปิดสอน
 8. ไม่ยึดติดในตำราอย่ายึดมั่นถือมั่นในตำรามากเกินไป
  เพราะตำราบางเล่มอาจารย์ผู้เขียนอาจไม่สามารถบอกกลเม็ด เคล็ดลับต่างๆ
  ได้อย่างครบถ้วน ถ้าเราต้องการความรู้ที่ลึกซึ้งมากขึ้น
  แนะนำให้ไปขอมอบตัวเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง
 9. หมั่นทำบุญอยู่เสมอวิชาพยากรณ์ชีวิต เป็นวิชาที่ยึดหลักสถิติ และมีเหตุผล
  ถ้าวิชาใดมุ่งเน้นในทางปาฏิหาริย์จนเกินพอดี ก็ขอให้ใช้สติไตร่ตรองให้ดี
  และหมั่นทำบุญ ไหว้พระ ทำสมาธิ เจริญภาวนา
  เพื่อเป็นการสะสมบุญบารมีของตนเองอยู่เสมอ
 10. พร้อมที่จะเรียนรู้หมั่นเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ

Author: